Gealan > Milieu

Gealan milieuovereenkomst

Dat economische groei ook kan harmoniëren met de natuur, bewijzen onze successen op het gebied van de milieubescherming. Op deze wijze werd GEALAN Europa's eerste producent van kunststof raamprofielen met EG-eco-audit. De validatie van onze beide vestigingen GEALAN Fenster-Systeme GmbH in Oberkotzau en GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH heeft reeds in juni 1996 plaatsgevonden.
Met de latere certificatie volgens de wereldwijd geldende ISO 14001 in mei 1997 konden wij onze positie als brancheleider op het gebied van milieubescherming nog meer verstevigen. In 1999 en 2003 volgden de herwaarderingen volgens de EG-eco-auditverordening, thans EMAS II. De twee dagen durende tests vonden plaats in de beide Duitse vestigingen in een gezamenlijke audit conform DIN EN ISO 14001 en het kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001.
Met behulp van het extern gecontroleerde milieumanagementsysteem is een milieuvriendelijke productie van de GEALAN-raamprofielen gewaarborgd. Binnen het kader van de productverantwoordelijkheid en om de grondstofkringloop te sluiten, biedt GEALAN haar klanten de gezamenlijke GEALAN-eco-overeenkomst aan. Bovendien is GEALAN lid bij Rewindo.
Daarnaast heeft GEALAN met vijf andere ondernemingen gewerkt aan een pilotproject voor de milieuprestatiebeoordeling volgens ISO 14031 bij middenstandsbedrijven. Dit wereldwijd unieke project werd gefinancierd door de Duitse stichting Milieu en geleid door het Institut für praktische Unternehmensführung en de heer dr. Seifert van het Wuppertal Institut.