Polypane

Thermische Isolatie > Basisproduct

Polypane is een geprefabriceerde thermisch isolerende beglazing, samengesteld uit twee ruiten van kwalitatief hoogwaardig glas (1,2), gescheiden door een vochtvrije luchtspouw (3).
Deze spouw wordt verkregen door tussen de twee ruiten een met droogmiddel (4) gevuld profiel (5) aan te brengen. De hermetische randafdichting van de spouw is verzekerd door een waterdampdichte eerste voeg van polyisobutylene (6), en een mechanische tweede voeg van polysulphide (7). Deze onderdelen komen steeds terug in al de isolerende beglazingen die in deze website werden opgenomen.
Isolerende beglazingen Polypane vervullen een belangrijke rol in het oordeelkundig toepassen van glasoppervlakten door zorg te dragen voor een minimaal noodzakelijk isolatieniveau.
Houde de koude buiten en uw geld binnen
De hoeveelheid warmteverlies door het glas heeft een invloed op de verwarmingskosten van uw woning. Dit verlies wordt gemeten in Ug-waarde. Zo heeft een enkel glas een Ug-waarde van 5,6W/(m2K) vergeleken met gewone dubbele beglazing 'Polypane' die een Ug-waarde heeft van 2,9 W/(m2K).
Anders gezegd, gewoon dubbel glas verliest slechts de helft van de warmte die verloren gaat bij enkel glas. Indien u echter kiest voor belangrijke energiebesparingen, zonder het voordeel te verliezen van grote beglaasde oppervlakten, adviseren wij u het gebruik van onze extra isolerende beglazingen Polyplus Super Neutraal HR-P.